Czym jest komercjalizacja nieruchomości?

0
12

Komercjalizacja nieruchomości może być zjawiskiem, które jest odpowiedzią na malejące stopy zwrotu na rynku nieruchomości. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach ceny nieruchomości poszybowały do góry. Co prawda czynsze również wzrosły, ale nie na tyle, żeby stopy zwrotu były na takim samym poziomie jak jeszcze kilka lat temu. W efekcie, Ci którzy zainwestowali w nieruchomość x lat temu, dzisiaj mają wyższą stopę zwrotu niż się mogli spodziewać. Z kolei Ci którzy chcą zainwestować dopiero teraz muszą pogodzić się ze stosunkowo niskim ROI. Powstaje zatem pytanie, co można zrobić, żeby zwiększyć stopę zwrotu. Jedną z odpowiedzi na to pytanie jest tak zwana komercjalizacja nieruchomości.

Co to jest komercjalizacja nieruchomości

Komercjalizacja nieruchomości to nic innego jak próba zmaksymalizowania zysków z wynajmu nieruchomości. Co prawda o komercjalizacji możemy mówić w kontekście rynku mieszkaniowego, jednak z reguły termin ten jest używany w stosunku do nieruchomości użytkowych, które potocznie są nazywane komercyjnymi. Lokale użytkowe to zazwyczaj lokale o przeznaczeniu handlowym, usługowym, biurowym oraz gastronomicznym.

Komercjalizacja może być rozumiana bardzo różnie. Może to być przekształcenie lokalu z mieszkalnego na użytkowy w celu zmienienia jego przeznaczenia. Jednak nie jest to jedyny aspekt. Komercjalizacja to między innymi:

Z jakich elementów składa się komercjalizacja nieruchomości?

  • Analiza rynku w celu określenia jaki typ lokalu może dać najwyższą stopę zwrotu.
  • Przeprowadzenie działań z zakresu marketingu i sprzedaży (w tym staranne przygotowanie oferty i pozyskanie zainteresowania ze strony potencjalnych najemców).
  • Sporządzenie umowy zabezpieczającej interesy obu stron.
  • Uzyskanie pozwoleń na przekształcenie przeznaczenia lokalu (jeśli zachodzi taka potrzeba).
  • Organizacja atrakcyjnego źródła finansowania (np. niskooprocentowany kredyt).

Podsumowując, komercjalizacja nieruchomości to ogół działań, które prowadzą inwestora ku maksymalizacji stopy zwrotu. Jest to zagadnienie, obok którego ciężko przejść obojętnie. W szczególności w czasach, gdy stopy zwrotu topnieją.